Praktiske oplysninger

Fødsel

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift kan “Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb:

Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Navngivning:

Forældrene navngiver barnet med NemID på borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

For borgere uden NemID, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden personregistrering.dk.

 

Navneændring:

Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.
En navnændring koster et gebyr til staten. Gebyret skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde.
 

Navneændring på bryllupsdagen:

Gratis. Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Det sker på borger.dk.

For borgere uden NemID, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden personregistrering.dk

 

Konfirmation, vielse, bisættelse / begravelse:

Se også under menupunktet kirkelige handlinger på denne hjemmeside.

 

Kirkegårdsvedtægt:

Vedtægterne for Fårevejle Kirkes Kirkegård, der er udfærdiget og godkendt af menighedsrådet og provstiudvalget, kan læses på denne PDF (åbner i nyt vindue)

 

Bestemmelser vedr. "Fællesplænen" (urnegrav) og "Birkeplænen" (fællesgrav m/u sten):

De af menighedsrådet udfærdigede bestemmelser vedr. urnegrave og fællesgrave kan læses i denne PDF (åbner i nyt vindue).

 

Takstblad

Menighedsrådet har d.10.august 2016 besluttet, at regninger, vedr. gravstedsvedligehold fremover vil blive opkrævet forud, det vil sige at der bliver udsendt regning både november 2016 og april 2017.

Takstbladet beskriver udgifter til de forskellige kirkegårdsarbejder. Klik her for at få takstbladet i PDF (åbner i et nyt vindue).

 

Minikonfirmander:

Fårevejle Kirke tilbyder igen minikonfirmandundervisning. Pga. skolereformens lange skoledage bliver det atter for 3. klasserne, og ikke som planlagt 4. klasserne. Således indbydes eleverne i sognets 3. klasser, til gennem leg, lytning, kreativitet, musik, sang og opdagelse i kirken, at stifte bekendtskab med den kristendom, vi er rundet af, og som er fundamentet for vores tro, historie og kultur.
Minikonfirmandlærer er Stine Koch, vores organist Vibeke Bjergaard sørger for musik, menighedsrådet for lidt at spise og drikke, og kirkens præster vil være på sidelinjen.
Minikonfirmanderne bliver kørt til og fra deres skole hver gang. Ved stort deltagerantal forsøges det at lave to hold.
Forløbet strækker sig over 6 gange fra kl.14.15-15.45, med start torsdag den 25.januar. Der afsluttes med en festgudstjeneste, søndag den 11. marts kl.10.00, hvor minikonfirmanderne deltager og bagefter får deres diplomer.
Der er tilmelding til præstegården senest den 18.januar, mail cbw@km.dk – tlf. 5965 3042.

 

Samtale med præsten:

Alle og enhver kan få en samtale med præsten, der har tavshedspligt. Det er ikke altid let for præsterne at vide, hvem der har brug for en snak, så kontakt frit sognepræsten.

 

Besøg Fårevejle kirke:

Fårevejle kirke er åben på følgende tidspunkter:
November - februar: Lørdag-søndag efter aftale og ved gudstjenester og arrangementer i kirken.
1. marts - 22. juni: hverdage: 8-15, weekender og helligdage: 9-16
24. juni - 19. august (sommeråbent): hverdage: 8-18, weekender: 9-18
13. august - 31. oktober: hverdage: 8 - 15, weekender og helligdage: 9-16
     - undt. uge 42: (ferieåbent): hverdage: 8-18, weekender: 9-18
Her kan man i fred og ro se den smukke kirke, eller sidde i sine egne tanker og lade rummet tale til én. Gudstjenestelisten oplyser om gudstjenestetider.

 

Kirkebil:

Kirkebilen kører til gudstjenester og arrangementer for sognets beboere. Kontakt VestTur på tlf. 7026 2727 – udgifterne refunderes af kirkens kasserer.